Geodezija Aleksić

Nadležni sud

Trgovački sud u Zagrebu

MBS

080837101

OIB

98329827919

EUID

HRSR.080837101

Status

Bez postupka

Tvrtka

GEODEZIJA ALEKSIĆ društvo s ograničenom odgovornošću za usluge
GEODEZIJA ALEKSIĆ d.o.o.

Sjedište/adresa

Zagreb (Grad Zagreb)
Remetinečki gaj 22D

Adresa elektroničke pošte

geodezija.aleksic@gmail.com

Temeljni kapital

20.100,00 kuna / 2.667,73 euro (fiksni tečaj konverzije 7.53450)

Napomena:
Iznos temeljnog kapitala informativno je prikazan u euru i ne utječe na prava i obveze društva niti članova društva.
Društva su u obvezi temeljni kapital uskladiti sukladno Zakonu o izmjenama Zakona o trgovačkim društvima (“Narodne novine” broj 114/22.).

Pravni oblik

društvo s ograničenom odgovornošću

Predmet poslovanja

*izrada elaborata stalnih geodetskih točaka za potrebe osnovnih geodetskih radova
*izrada elaborata izmjere, označivanja i održavanja državne granice
*izrada elaborata izrade Hrvatske osnovne karte
*izrada elaborata izrade digitalnih ortofotokarata
*izrada elaborata izrade detaljnih topografskih karata
*izrada elaborata izrade preglednih topografskih karata
*izrada elaborata katastarske izmjere
*izrada elaborata tehničke reambulacije
*izrada elaborata prevođenja katastarskog plana u digitalni oblik
*izrada elaborata prevođenja digitalnog katastarskog plana u zadanu strukturu
*izrada elaborata za homogenizaciju katastarskog plana
*izrada parcelacijskih i drugih geodetskih elaborata katastra zemljišta
*izrada parcelacijskih i drugih geodetskih elaborata katastra nekretnina
*izrada parcelacijskih i drugih geodetskih elaborata za potrebe pojedinačnog prevođenja katastarskih čestica katastra zemljišta u katastarske čestice katastra nekretnina
*izrada elaborata katastra vodova i stručne geodetske poslove za potrebe pružanja geodetskih usluga
*tehničko vođenje katastra vodova
*izrada posebnih geodetskih podloga za potrebe izrade dokumenata i akata prostornog uređenja
*izrada posebnih geodetskih podloga za potrebe projektiranja
*izrada geodetskih elaborata stanja građevine prije rekonstrukcije
*izrada geodetskoga projekta
*iskolčenje građevina i izradu elaborata iskolčenja građevine
*izrada geodetskog situacijskog nacrta izgrađene građevine
*geodetsko praćenje građevine u gradnji i izrada elaborata geodetskog praćenja
*praćenje pomaka građevine u njezinom održavanju i izrada elaborata geodetskog praćenja
*geodetski poslovi koji se obavljaju u okviru urbane komasacije
*izrada projekta komasacije poljoprivrednog zemljišta i geodetski poslovi koji se obavljaju u okviru komasacije poljoprivrednog zemljišta
*izrada posebnih geodetskih podloga za zaštićena i štićena područja
*stručni nadzor nad: – izradom elaborata katastra vodova i stručnih geodetskih poslova za potrebe pružanja geodetskih usluga; – tehničkim vođenjem katastra vodova; – izradom posebnih geodetskih podloga za potrebe izrade dokumenata i akata prostornog uređenja; – izradom posebnih geodetskih podloga za potrebe projektiranja; – izradom geodetskih elaborata stanja građevine prije rekonstrukcije; – izradom geodetskoga projekta; – iskolčenjem građevina i izradom elaborata iskolčenja građevine; – izradom geodetskog situacijskog nacrta izgrađene građevine; – geodetskim praćenjem građevine u gradnji i izradom elaborata geodetskog praćenja; – praćenjem pomaka građevine u njezinom održavanju i izradom elaborata geodetskog praćenja; – izradom posebnih geodetskih podloga za zaštićena i štićena područja
*kupnja i prodaja robe
*obavljanje trgovačkog posredovanja na domaćem i inozemnom tržištu
*zastupanje inozemnih tvrtki
*pružanje usluga informacijskog društva

Osnivači/članovi društva

NEBOJŠA ALEKSIĆ, OIB: 62790114201 (Prikaži vezane subjekte)
Zagreb, Remetinečki gaj 22D
– jedini osnivač d.o.o.

Osobe ovlaštene za zastupanje

NEBOJŠA ALEKSIĆ, OIB: 62790114201 (Prikaži vezane subjekte)
Zagreb, REMETINEČKI GAJ 22D
– direktor
– zastupa društvo samostalno i neograničeno
Scroll to Top